Het belang van lezen & leesplezier

Er zijn veel initiatieven gelanceerd sinds de oproep tot een leesoffensief in 2019. Hier vind je een kleine selectie van interessante informatie.

Congres Lezen Centraal 2022

Op woensdag 6 april 2022 organiseerde Stichting Lezen haar jaarlijkse congres Lezen Centraal. Het thema van 2022 was ‘rijke teksten’. Rijke teksten dragen bij aan de leesontwikkeling van elke leerling. Met rijke teksten kan aangesloten worden bij het juiste niveau, kunnen meerdere teksten naast elkaar gezet worden ter vergelijking en verdieping en kan gewerkt worden met betekenisvolle thema’s. Anneke Smits (Hogeschool Windesheim) gaf de lezing over 'Thematisch werken en rijke teksten' en Jeroen Dera (Radboud Universiteit Nijmegen) de lezing 'Wat maakt literaire teksten rijk?'. Bekijk de lezingen terug.

Publicatie 'Jongeren en lezen' (2022)

Cubiss schreef een publicatie met daarin een overzicht van inzichten uit actuele onderzoeken en handvatten en concrete tips om jongeren te stimuleren om te gaan lezen. De publicatie bestaat uit vier delen:

  1. verkenning van het begrip lezen;
  2. de belevingswereld van jongeren;
  3. actuele gegevens over het leesgedrag van jongeren;
  4. wat is de rol die het onderwijs en bibliotheken kunnen innemen om jongeren te stimuleren meer te lezen?

Publicatie 'De doorgaande leeslijn' van Stichting Lezen (2020)

In deze publicatie wordt op basis van wetenschappelijke inzichten de leesontwikkeling van kinderen en jongeren beschreven. Welke factoren remmen en welke factoren stimuleren deze ontwikkeling? Deze doorgaande leeslijn is het fundament onder een effectieve aanpak om kinderen en jongeren te laten uitgroeien tot gemotiveerde, leesvaardige en literair competente volwassenen. Download de publicatie.

Conferentie Leesoffensief Noord-Holland

Op 24 november 2021 vond de online conferentie Leesoffensief Noord-Holland van Probiblio plaats. Aan het woord kwamen onder andere:

  • Merel van Vroonhoven, docent speciaal onderwijs en voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Lezen;
  • kinderboekenschrijfster Bibi Dumon Tak;
  • Soler Berk, adviseur bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid;
  • Elly Konijn, wethouder onderwijs van de gemeente Alkmaar. Allen benadrukten het belang van lezen en leesplezier. Bekijk de conferentie gratis terug.

Blog | Leesmotivatie: hoe stimuleer je kinderen om te lezen?

Leesmotivatie speelt een belangrijke rol bij het leren lezen. Hoe zorg je nu dat kinderen in een positieve leesspiraal terecht komen waarin plezier en vaardigheid elkaar versterken? Onderwijsadviseurs Saskia Peen en Inez Molenaar van Klaarr leggen uit hoe het proces van leesmotivatie werkt en wat je kunt doen om daar invloed op uit te oefenen. Lees de blog.

Blog | Waar we mee moeten stoppen

Erna van Koeven en Anneke Smits brengen in deze blog op Didactief online in kaart wat we níet meer moeten doen als we hogere opbrengsten willen voor taal en lezen.

Kennisbundel 'De zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen'

Zorgen dat kinderen met begrip kunnen lezen is waarschijnlijk de belangrijkste opdracht van het onderwijs. In De zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen is kennis gebundeld over het complexe proces van begrijpend lezen waar veel factoren op van invloed zijn. Aan de hand van zeven ‘pijlers’ wordt een fundament gelegd voor effectief onderwijs in begrijpend lezen.

Rapport 'Sturen op Begrip: Effectief Leesonderwijs in Nederland' (2021)

De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren daalt al jaren. De voornaamste oorzaak voor die afname is dat veel leerlingen moeite hebben met verdiepend lezen. Leer leerlingen om teksten actief te lezen, en om zo bezig te zijn met het construeren van betekenis. Dat schrijven de Leidse onderzoekers Paul van den Broek, Christine Espin en Anne Helder in hun rapportage ‘Sturen op Begrip: Effectief Leesonderwijs in Nederland’. Zij adviseren daarmee de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Webinar Leesmotivatie

Wie lezen leuk vindt, maakt meer leeskilometers en wordt zo beter in taal. Ook prikkelt lezen de fantasie en traint het de concentratie en het geheugen. Maar hoe zorg je nou dat je leerlingen uit zichzelf hun leesboek pakken, thuis en op school? In de webinar van Didactief vertelt hoogleraar Roel van Steensel wat we weten uit onderzoek. Docent Nederlands Caroline Wisse geeft concrete tips uit de praktijk. Zowel nuttig voor PO als VO!

De Zevende Dag over leesplezier

Het PISA-onderzoek laat zien dat het ook met de leesvaardigheid van de Vlaamse scholieren niet goed is gesteld. Hoe kunnen we er voor zorgen dat leesplezier en ‘goesting om een boek vast te pakken’ aangemoedigd worden? Een divers panel met Marc De Bel (kinderboekenschrijver), Sihame El Kaouakibi (Vlaams parlementslid) en Lisette Ma Neza (slam poet) gaat in gesprek (VRT – december 2019). Bekijk de aflevering terug.

De volgende bronnen hebben ons als bibliotheek en onderwijsadviesorganisaties de handen ineen doen slaan om samen te werken aan een leesoffensief:

Wil je aan het werk met het leesonderwijs? Bekijk hoe wij je kunnen ondersteunen: