Contact & Over ons

Kinderen lezen steeds minder vaak, minder goed en met steeds minder plezier. Er ligt een uitdaging voor onderwijs, kinderopvang, cultuur, jeugdgezondheidszorg en overheid om de leesvaardigheid van kinderen te vergroten. Bibliotheek Kennemerwaard, Het ABC, Klaarr en OBD Noordwest willen samen het verschil maken en een duurzame leesaanpak stimuleren.

Wil je meer informatie, heb je vragen naar aanleiding van deze website of wil je samen met (een van) ons het leesonderwijs op jouw school versterken? Neem contact op!

Bibliotheek Kennemerwaard Bij ons staat het kind centraal. Wij bieden met onze programma's deskundige ondersteuning t.a.v. leesbevordering, leesplezier, taalontwikkeling en 21e-eeuwse vaardigheden. Met de Bibliotheek op School gaan wij een intensieve en meerjarige samenwerking aan met scholen binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Binnen kinderdagverblijven zijn we actief met het programma BoekStart, waarbij wij ons richten op professionals, kinderen én ouders. Daarnaast ondersteunen wij professionals die werkzaam zijn in het onderwijsveld (kinderen van 0-14 jaar) met bijscholingsprogramma’s. Bibliotheek Kennemerwaard is werkzaam in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heerhugowaard (gemeente Dijk en Waard). 072 515 66 44 educatie@bknw.nl www.bibliotheekkennemerwaard.nl

Het ABC Al bijna 50 jaar ondersteunt Het ABC het onderwijs en ouders bij allerlei vraagstukken rond leren en onderwijzen. Samen met gemeenten en andere partners, zoals welzijnsorganisaties, voeren we allerlei maatschappelijke trajecten met een link naar het onderwijs uit. Dit doen we aan de hand van praktijkgerichte programma's met een grote impact op kennis, kunde van de professionals, ouders en leerlingen én het lerend vermogen van het systeem. Hiermee creëren we professionele ruimte, met gelijke kansen voor alle leerlingen. 020 799 00 10 info@hetabc.nl www.hetabc.nl

Klaarr Met een team van onderwijsadviseurs, orthopedagogen en psychologen zetten wij schoolteams in hun kracht zodat zij leerlingen het onderwijs kunnen bieden dat past bij hun ontwikkeling en de veranderingen in de maatschappij. Wij doen dit door middel van onderwijsadvies voor scholen en besturen, professionalisering van educatieprofessionals en ondersteuning bij leerlingbegeleiding. Met ons team van deskundige onderwijsadviseurs, orthopedagogen en psychologen dagen we scholen uit om buiten de kaders te denken en vragen te stellen over het onderwijs. Wij geloven in een integrale aanpak van het onderwijssysteem om duurzame veranderingen te bereiken. Geen pleisters plakken, maar inzetten op preventie en effectieve onderwijsoplossingen die gedragen worden door de hele school. 0299 783 400 info@klaarr.nl klaarr.nl

OBD Noordwest OBD Noordwest is hét bureau in Noord-Holland voor expertise & advies op het gebied van kinderopvang, onderwijs, ondersteuning en dyslexiezorg. Als partner in professionalisering zorgen wij al ruim 50 jaar samen met onze opdrachtgevers voor structurele kwaliteitsverbetering in pedagogiek, didactiek en randvoorwaarden. Wij geloven in de kracht en de groeimogelijkheden van kinderen. We verbinden leraren en andere professionals om een kind heen met de ouders/verzorgers en het kind zelf. Onze begeleiding is gericht op een optimale schoolloopbaan van kinderen. 0229 25 93 80 info@obdnoordwest.nl obdnoordwest.nl