Talkshow BeterLezen.nu | 17 maart 2022

Inspirerende en informatieve tafelgesprekken over het stimuleren van lezen voor professionals in het primair onderwijs

Het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Je kunt je niet meer aanmelden.

Kinderen lezen steeds minder De leesvaardigheid van kinderen daalt en dat is zorgwekkend. Lezen is een basiscompetentie die we nodig hebben om te leren en ontwikkelen. In Nederland heeft één op de zes mensen van zestien jaar of ouder moeite met lezen, schrijven of rekenen. Voor mensen met een lage taalvaardigheid is het moeilijker om deel te nemen aan de maatschappij.

Geef kinderen een hoopvolle toekomst Uit het PISA onderzoek 2018 blijkt dat Nederlandse basis- en middelbare scholieren het minste plezier in lezen hebben in vergelijking met andere scholieren uit de EU. Doordat kinderen minder lezen, hebben ze moeite met complexe begrijpend leestaken. De leesvaardigheid daalt het sterkste bij middelbare scholieren. Bijna een kwart van de vijftienjarigen loopt door hun lage taalvaardigheid het risico om laaggeletterd te worden. In 2019 riepen organisaties uit de sectoren onderwijs, cultuur en jeugdzorg daarom op tot een leesoffensief.

Versterk het leesonderwijs Door kinderen beter en met meer plezier te leren lezen, vergroot je hun taalvaardigheid. Hierdoor verklein je de kans op laaggeletterdheid, vergroot je toekomstige arbeidskansen en bevorder je kansengelijkheid. Wil je weten hoe je dit kunt doen? Neem online deel aan de Talkshow BeterLezen.nu. We trappen af met een talkshow voor professionals in het primair onderwijs op 17 maart 2022. Online deelname is gratis.

Programma

16.45 uur Digitale inloop 17.00 uur Start talkshow 19.00 uur Einde talkshow

Tafelgesprekken

Gesprek 1: Begrijpend lezen: durf de methode los te laten Gesprek 2: Hoe zet je de krachtigste leermiddelen van het onderwijs in? Gesprek 3: Het belang van diversiteit in jeugdliteratuur

Opbrengst

Je krijgt suggesties om het leesonderwijs te versterken. Je kunt tijdens de show vragen stellen, fysiek of via de chat als je online deelneemt.

Voor wie

Leraren PO, remedial teachers, taal-leescoördinatoren, onderwijsassistenten, intern begeleiders en overige geïnteresseerden.

Het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Je kunt je niet meer aanmelden.

BeterLezen.nu is een initiatief van: